Thẻ: các trung tâm dạy tiếng đức

Categories Tin tức

Báo điện tử VNEXPRESS nói về trung tâm tư vấn du học nghề Đức AVT

Xem link gốc trên vnexpress tại https://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/du-hoc/du-hoc-nghe-tai-duc-chi-voi-200-trieu-dong-3469282.html Khi xu thế hội nhập quốc tế sâu rộng, con đường du học nghề Đức trở thành cánh cửa sáng lạng, giúp các bạn trẻ vững tin vào sự nghiệp trong tương lai. Theo Trung tâm dữ liệu quốc gia Mỹ (CIA), Đức có hơn 80 triệu người, trong đó 34,7% dân số ở độ tuổi trên 54, tỷ lệ tăng trưởng dân số ở mức…

Categories Lịch khai giảng

Lịch khai giảng các lớp tiếng Đức tháng 1/2019

AVT Education xin thông báo lịch khai giảng các lớp tiếng Đức A1, A2, B1 mới tháng 1 năm 2019. Xem thêm: Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Tiếng Đức Tại AVT Education Khai giảng các lớp trình độ A1 Giờ học: 13h30 – 17h00Khai giảng ngày: 03/01/2019 Thời lượng: 3,5 h/buổi Tổng số buổi: 45 Học phụ đạo miễn phí: 1 – 2 buổi/tuần Khai giảng các lớp trình độ A2…

Categories Lịch khai giảng

Lịch khai giảng các lớp tiếng Đức tháng 11-2018

AVT Education xin thông  báo lịch khai giảng các lớp tiếng Đức A1, A2, B1 mới tháng 11 năm 2018. Xem thêm: Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Tiếng Đức Tại AVT Education Khai giảng các lớp trình độ A1 Giờ học: 13h30 – 17h00 Khai giảng ngày: Lớp 1:Giờ học: 13h30 – 17h00Khai giảng ngày: 08/11/2018 Lớp 2:Giờ học: 8h00 – 11h30Khai giảng ngày: 22/11/2018 Thời lượng: 3,5 h/buổi…

Categories Lịch khai giảng

Lịch khai giảng các lớp tiếng Đức tháng 10/2018

Tại AVT Education các lớp tiếng Đức vẫn được mở liên tục để giúp các bạn học viên có nguyện vọng học tập và làm việc tại CHLB Đức. Sau đây là lịch khai giảng các lớp tiếng Đức A1, A2, B1 mới tháng 10 năm 2018. Khai giảng các lớp trình độ A1 Giờ học: 13h30 – 17h00 Khai giảng ngày: Lớp 1:Giờ học: 13h30 – 17h00Khai giảng ngày:…

Categories Lịch khai giảng

Lịch khai giảng các lớp tiếng Đức tháng 9-2018

AVT Education xin thông  báo lịch khai giảng các lớp tiếng Đức A1, A2, B1 mới tháng 9 năm 2018. Khai giảng các lớp trình độ A1 Giờ học: 13h30 – 17h00 Khai giảng ngày: 05/09/2018 Thời lượng: 3,5 h/buổi Tổng số buổi: 45 Học phụ đạo miễn phí: 1 – 2 buổi/tuần Khai giảng các lớp trình độ A2 Thời lượng: 3,5 h/buổi Tổng số buổi: 45 Học phụ…

Categories Lịch khai giảng

Lịch khai giảng các khóa học tiếng Đức tháng 03-04/2018

AVT Education xin thông  báo lịch khai giảng các khóa học tiếng Đức A1, A2, B1 mới cuối tháng 3 và tháng 4 năm 2018. Xem thêm: Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Tiếng Đức Tại AVT Education Khai giảng các lớp trình độ A1 Thời gian: 26/02/2018 và 05/03/2018 Thời lượng: 3,5 h/buổi Tổng số buổi: 45 Học phụ đạo miễn phí: 1 – 2 buổi/tuần Khai giảng các…

Categories Giới thiệu

Giới thiệu chương trình đào tạo tiếng Đức tại AVT Education

Chúng tôi cung cấp những khóa học tổng quát ngôn ngữ chung từ trình độ A1 đến B1. Trong đó nội dung đào tạo của những khóa học này xây dựng dựa trên khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của Châu Âu (CEFR). Những chứng chỉ này cũng là điều kiện để có thể tham gia các chương trình học tập và làm việc tại CHLB Đức, tại…