Thẻ: lớp học tiếng đức

Categories Lịch khai giảng

Lịch khai giảng các lớp tiếng Đức tháng 9-2018

AVT Education xin thông  báo lịch khai giảng các lớp tiếng Đức A1, A2, B1 mới tháng 9 năm 2018. Khai giảng các lớp trình độ A1 Giờ học: 13h30 – 17h00 Khai giảng ngày: 05/09/2018 Thời lượng: 3,5 h/buổi Tổng số buổi: 45 Học phụ đạo miễn phí: 1 – 2 buổi/tuần Khai giảng các lớp trình độ A2 Thời lượng: 3,5 h/buổi Tổng số buổi: 45 Học phụ…

Categories Lịch khai giảng

Lịch khai giảng các khóa học tiếng Đức tháng 03-04/2018

AVT Education xin thông  báo lịch khai giảng các khóa học tiếng Đức A1, A2, B1 mới cuối tháng 3 và tháng 4 năm 2018. Xem thêm: Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Tiếng Đức Tại AVT Education Khai giảng các lớp trình độ A1 Thời gian: 26/02/2018 và 05/03/2018 Thời lượng: 3,5 h/buổi Tổng số buổi: 45 Học phụ đạo miễn phí: 1 – 2 buổi/tuần Khai giảng các…